Typer inkontinens

Stressinkontinens forekommer hovedsageligt hos unge kvinder samt kvinder omkring overgangsalderen. Forekomsten af blandet inkontinens (stress- og tranginkontinens) øges efter overgangsalderen og er den mest udbredte form for inkontinens efter 70-års-alderen. Forskning peger på, at der er tale om samme lidelse, men forskellige grader af den. Nogle kvinder lider også af en overaktiv blære, der dog ikke er inkontinens.

Hvad er inkontinens

Et stigende antal undersøgelser og studier i inkontinens hos kvinder peger på, at inkontinens er en lidelse i urinrøret og bækkenbunden, der ses ved manglende lukkeevne samt overaktivitet. Lidelsen kan udvikle sig i løbet af en lang periode og derefter fortsætte uden symptomer.

Adskillige undersøgelser taler for en overaktivitet af urinrøret. Urinrørets manglende evne til at lukke sig kan meget vel ses som en blanding af manglende evne til at sammentrække og en overaktiv åbningsmekanisme. En ubalance mellem lukke- og åbningsmekanismerne i urinrøret ses som den mest logiske forklaring. Dette resulterer i en række symptomer, såsom stressinkontinens og tranginkontinens (urgeinkontinens).

Typer af inkontinens

Der er observeret svækkede bækkenbundsmuskler ved alle 3 typer inkontinens uanset grad, og nyere forskning har givet grundlag for en hypotese om, at stressinkontinens, tranginkontinens og blandet inkontinens er en og samme lidelse. Forskellene på de 3 inkontinenstyper synes at være gradsforskelle snarere end type.

Svækkede muskler i bækkenbunden, som følge af eksempelvis fødsel, sygdom og/eller alder, fører til en manglende evne til at lukke urinrøret. Samtidig bliver påvirkningen fra den let udløste åbne- og lukkemekanisme i urinrøret større. Jo mere svækkede musklerne er, jo større er sandsynligheden for sensorisk irritation, der kan skyldes eksponering af urin på urinrørets slimhinde.

Nogle forskere peger på, at inkontinente kvinder også kan have en udløsningsmekanisme, der forårsager overaktivitet i urinrøret og ikke kun i blæren. Inkontinente kvinder, også dem med stressinkontinens, synes at have en hurtigere åbningsmekanisme i urinrøret end andre kvinder. Dette betyder, at en del af sygdommen skyldes, at urinrøret åbner lettere, eller i det mindste meget hurtigere, end hos raske kvinder.

Overaktiv blære

Overaktive blære er en betegnelse, der bruges om en type lidelse i de nedre urinveje. Diagnosen blev introduceret i 1997 og anerkendt i 2002. Overaktiv blære er den samme pludselige, hyppige vandladningstrang som ved tranginkontinens, men ikke alle med overaktiv blære er inkontinente, og mange er i stand til at holde sig.

Hos kvinder med en overaktiv blære, specielt dem med trang- eller blandet inkontinens, er bækkenbundsmusklerne svækkede, hvilket også ses hos kvinder med stressinkontinens. Inkontinente kvinder har ikke samme muskelstyrke som kontinente kvinder. Dertil ser det ud til, at inkontinente kvinder også har en ubalance mellem lukke- og åbningsmekanismerne i urinrøret.

Når urinrørets lukkemekanismer er svækkede, vil åbningsmekanismerne i stedet træde mere i kraft. Jo mere aktive åbningsmekanismerne er, jo større er trangen til at tisse.

Behandling af inkontinens

Korrekt udførte knibeøvelser kan behandle både stress-, trang- og blandet inkontinens.
> Læs mere om knibeøvelser

Korrekt udførte knibeøvelser kan behandle inkontinens ved opbygge de støttende funktioner i bækkenet ved at løfte bækkenbunden, så den er placeret højere oppe i bækkenet, og samtidig øge muskelmassen og fastheden i bækkenbundsmusklerne og bindevævet. Når intensiv muskeltræning i bækkenbunden har sådan en effektiv virkning på inkontinens, skyldes det, at træningen forbedrer den automatisk muskelfunktion og ikke kun evnen til at styre frivillige sammentrækninger inden en eventuel belastning på bækkenbunden

Effekten af knibeøvelser ved en overaktiv blære er stadig under debat. Grundlæggende forskning viser dog, at det er muligt at lære at hæmme sammentrækningerne og dermed standse trangen. Da der ikke er enighed om bækkenbundstræning kan hjælpe, kan vi ikke garantere, at Kegelmaster kan behandle en overaktiv blære.

For rådgivning og vejledning vedr. din inkontinens anbefaler vi, at du kontakter Kontinensforeningen –www.kontinens.dk

Uddybende information
“Evidence-based physical therapy for the pelvic floor” af Bø et al, 2007.
“The prevalence of urinary incontinence in women in four European countries” af Hunskaar et al, 2004
“The effect of urethral pressure variation on detrusor activity in women” af Farrel et al, 1996
“The clinical value of ambulatory urethral pressure recording in women” af S. Kulseng-Hansen, 2001
“The unstable urethra in the female” af Low et al, 1989
“Reflex urethral instability” af E.J McGuire, 1978
“Urethral instability: clinical and urodynamic characterists” af McLennan et al, 2001
“Urethral instability as an important element of dysfunctional voiding” af Vereecken et al, 2000
“Characterisation of lower urinary tract disorders: a new view” af A. Mattiasson, 2001
“Urethral pressure changes in response to squeeze: a population-based study in healthy and incontinent 53-63-year-old-women” af Teleman et al, 2003
“Abnormal urethral motor function is common in female stress, mixed and urge incontinence” af Mattiasson et al, 2006
“How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed?” af Milsom et al, 2001
“Prevalence and burden of overactive bladder in the United States” af Stewart et al, 2003